Nasza Radna


Razem budujmy lepszą przyszłość dla Aleksandrowic

Szanowni  Państwo, W najbliższych wyborach samorządowych wyznaczonych na 21 X 2018 r. zamierzam ubiegać się o mandat radnego Rady Gminy Zabierzów na kolejną kadencję: 2018–2022 w  Okręgu nr 1:  Aleksandrowice, Balice, Brzoskwinia, Rząska, Szczyglice. Ordynacja wyborcza w  Gminie Zabierzów (jako tej która liczy powyżej 20.000 mieszkańców) jest bardzo niekorzystna dla małych […]


Odpowiedź

Szanowni Mieszkańcy! W ostatnich dniach wszyscy jesteśmy świadkami nadzwyczajnej aktywności pracowników Urzędu Gminy Zabierzów, którzy roznoszą mieszkańcom kolejne pakiety pism dotyczących„ rozpowszechniania w naszej miejscowości nieprawdziwych informacji oraz niedozwolonych praktyk osób szkalujących dobre imię Wójta Gminy Zabierzów”. Jest to reakcja Pani Elżbiety Burtan – Wójta Gminy Zabierzów na naszą petycję […]


List otwarty do Mieszkańców Gminy Zabierzów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zabierzów, Pan Witold Ślusarski – Redaktor Naczelny „Znad Rudawy”, już po raz kolejny, w wydawanym za nasze pieniądze miesięczniku, zamieścił zmanipulowane materiały, które mają na celu zdyskredytowanie wybranych w wolnych i demokratycznych wyborach Radnych Gminy Zabierzów. W ostatnim numerze gminnej gazety, relacjonując przebieg Sesji Rady Gminy, która odbyła […]


Boisko wielofunkcyjne w Aleksandrowicach

Pragnę z ogromną radością poinformować, że już niebawem, po rozstrzygnięciu przetargu, w  Aleksandrowicach obok boiska do piłki nożnej będzie budowane boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach płyty 33×22 m. Przy boisku zostaną zamontowane ławki, piłkochwyty, chodnik oraz ogrodzenie ok. 60 m.b. Istniejące w tym miejscu boisko do […]


Nowe niższe taryfy za odbiór śmieci

Miło mi Państwa poinformować, że 31 maja 2013r. na sesji Rady Gminy Zabierzów podjęta została uchwała o obniżeniu miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów. Aktualnie, ceny, które będą obowiązywały od 1 lipca kształtują się następująco za 1 osobę za miesiąc: -odpady segregowane – 6 zł -odpady niesegregowane –  12 zł […]


Inwestycje dla Aleksandrowic na rok 2013

Inwestycje dla Aleksandrowic w budżecie Gminy Zabierzów na 2013 r. 28 grudnia b.r. na Sesji  Rady Gminy została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Zabierzów na 2013 r. W imieniu Mieszkańców Aleksandrowic i całego okręgu występowałam o zabezpieczenie środków finansowych na realizację przez Gminę zadań zgłoszonych podczas zebrań wiejskich. Odnośnie inwestycji dla […]


Bardzo ważna informacja dot. Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw: Aleksandrowice, Burów, Kleszczów oraz sołectw: Balice, Rząska, Szczyglice

Szanowni Mieszkańcy: w związku z przystąpieniem przez Radę Gminy Zabierzów do procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: -obszaru sołectw: Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w ich granicach administracyjnych oraz -obszaru sołectw: Balice, Burów i Szczyglice Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informuję, że: Wyłożenie Projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do publicznego wglądu, […]


Boisko wielofunkcyjne w Aleksandrowicach będzie realizowane

Po apelu Mieszkańców Aleksandrowic wystosowanym  do Władz Gminy Zabierzów oraz po moich i sołtysa licznych interwencjach w sprawie wykonania boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowicach miło mi poinformować, że udało się obronić to zadanie. Jego realizacja będzie przebiegać  II- etapowo. I etap budowy zostanie zrealizowany w 2012 r. i obejmować będzie odwodnienie […]


Władze sołeckie po wyborach

7 września b.r. o godz. 20:00 w świetlicy w Aleksandrowicach odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie sołtysa oraz rady sołeckiej Aleksandrowic. Na wstępie podsumowaliśmy działalność w poprzedniej kadencji i omówiliśmy aktualną sytuację po wyborach. Najdłuższy staż we władzach sołeckich ma Janek Kądzioła, który został wybrany sołtysem Aleksandrowic na trzecią […]


Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Zabierzów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym (Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 1.07.2011) Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Zabierzów  ustalono na  4 września 2011 roku. W części sołectw naszej Gminy Zabierzów okazało się, że nie ma konieczności przeprowadzania wyborów, bowiem liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada dokładnie […]


W sprawie Rogatego Rancza

W ostatnim czasie, w różnych publikacjach nagłaśniany jest temat Rogatego Rancza w Zabierzowie. Przy wejściach na teren Rogatego Rancza, na płocie pojawiły się  nawet  ogłoszenia, jakobym to ja i trzech innych radnych Gminy Zabierzów zabiegała o likwidację Rogatego Rancza. Stwierdzam stanowczo, że jest to nieprawda. Likwidacja budowli nie należy do […]


fot_Kwasnik_Maria2

Zdaniem Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów

Zdaniem Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów… Szanowni Państwo ! Dzięki Państwa głosom jestem już drugą kadencję radną i przewodniczącą Rady Gminy Zabierzów. Staram się najlepiej jak potrafię służyć społeczności Gminy Zabierzów w rozwiązywaniu problemów życia społecznego. W każdy  poniedziałek w godz. 13 – 17 spotykam się z Mieszkańcami gminy, pełniąc dyżur […]