Władze sołeckie po wyborach


7 września b.r. o godz. 20:00 w świetlicy w Aleksandrowicach odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie sołtysa oraz rady sołeckiej Aleksandrowic.

Na wstępie podsumowaliśmy działalność w poprzedniej kadencji i omówiliśmy aktualną sytuację po wyborach. Najdłuższy staż we władzach sołeckich ma Janek Kądzioła, który został wybrany sołtysem Aleksandrowic na trzecią już kadencję, ja zostałam członkiem rady sołeckiej również trzeci raz. Andrzej Bukowski, Henryk Kopczyk, Marcin Olech oraz Bożena Tekielak  – działają w radzie sołeckiej drugą kadencję. Renata Matacz wybrana została do rady sołeckiej po raz pierwszy, zastępując na tym stanowisku długoletnią członkinię rady sołeckiej  Grażynkę Celarską.  Wszyscy obecni na posiedzeniu wyrażają  ogromną wdzięczność Grażynce Celarskiej za jej dobroć, zaangażowanie i współpracę w działalności społecznej na rzecz naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że Grażynka nadal będzie nas  wspierać, tak jak do tej pory, bo wiele ważnych spraw i celów zostało osiągniętych przy Jej wydatnej pomocy.

Nowa rada sołecka wybrała także spośród siebie zarząd w składzie:

Przewodnicząca: Maria Kwaśnik

v-ce przewodniczący: Marcin Olech

sekretarz: Bożena Tekielak

członkowie: Andrzej Bukowski, Henryk Kopczyk,Renata Matacz

Serdecznie dziękujemy Wam – Mieszkańcom Aleksandrowic, za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Obiecujemy dalej aktywnie  działać na rzecz naszego wspólnego dobra.

Drodzy Państwo, osobiście bardzo się cieszę  z tych wyborów. Sołtys, członkowie rady sołeckiej to ludzie sprawdzeni , lubiani i zaangażowani społecznie. Życzliwa i zgodna  współpraca z sołtysem Jankiem Kądziołą, Radą Sołecką, Zarządem Klubu „Topór Aleksandrowice”, prowadzącymi świetlice środowiskowe: Basią Rusinek i Jankiem Mataczem, przy życzliwym wsparciu Mieszkańców Aleksandrowic, zawsze przynosi wiele dobrych efektów i satysfakcji.