Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Zabierzów


Zgodnie z kalendarzem wyborczym (Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 1.07.2011) Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Zabierzów  ustalono na  4 września 2011 roku.

W części sołectw naszej Gminy Zabierzów okazało się, że nie ma konieczności przeprowadzania wyborów, bowiem liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada dokładnie liczbie miejsc do obsadzenia. W takim przypadku, zgłoszeni kandydaci przechodzą automatycznie.

Wśród sołectw, w których nie będzie wyborów sołeckich są Aleksandrowice.

 

Obwieszcza to poniższa  informacja:

 

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZABIERZOWIE

z dnia 18 sierpnia 2011r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Aleksandrowicach

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Zabierzowie stwierdziła, co następuje:

        I. Wybory członków Rady Sołeckiej

W sołectwie Aleksandrowice głosowania nie przeprowadza się, ponieważ liczba zarejestrowanych kandydatów do Rady Sołeckiej jest równa liczbie mandatów. Następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty członka Rady Sołeckiej bez przeprowadzania głosowania:

 1. 1. BUKOWSKI ANDRZEJ ZBIGNIEW
 2. 2. KOPCZYK HENRYK
 3. 3. KWAŚNIK MARIA
 4. 4. MATACZ RENATA ZOFIA
 5. 5. OLECH MARCIN
 6. 6. TEKIELAK BOŻENA MARIA

 

         II. Wybory Sołtysa

W sołectwie Aleksandrowice głosowania nie przeprowadza się, ponieważ zarejestrowano tylko jednego kandydata. Zarejestrowany kandydat  –   KĄDZIOŁA JAN EDWARD uzyskał mandat bez przeprowadzania głosowania.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Zabierzowie

Agnieszka Prusak

 

 

Poza Aleksandrowicami wyborów sołeckich nie będzie jeszcze w następujących sołectwach Gminy Zabierzów :

 1. Balice
 2. Brzezie
 3. Brzezinka
 4. Niegoszowice
 5. Nielepice
 6. Radwanowice
 7. Szczyglice

Kandydatami na sołtysów miejscowości w najbliższym sąsiedztwie Aleksandrowicsą:

W Brzoskwinii :

Jojczyk Tadeusz Stefan, 51 lat

Sieprawska Józefa, 55 lat

w Burowie:

Kurelus Tomasz Marcin, 34 lata

Szumilas Franciszek, 57 lat

w Kleszczowie:

Bartkowski Artur, 29 lat

Iwat Janina, 57 lat

Krawczyk Stanisław Tadeusz, 61 lat

 

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia, a Mieszkańcom tych sołectw,aby tych których wybiorą spełnili oczekiwania wyborców. Bo cóż tu mówić – we wsi sołtys jest najważniejszy. I jeśli potrafi znaleźć wspólny język z współmieszkańcami , współpracować z nimi na rzecz wspólnego dobra to sukces gotowy i zadowolenie pewne. Widać to na przykładzie Aleksandrowic.

Osobiście bardzo się cieszę, że Janek Kądzioła będzie sołtysem Aleksandrowic na kolejną kadencję.

W imieniu rady sołeckiej pragnę zapewnić, że  tak jak dotychczas aktywnie będziemy współpracować w realizacji  wszelkich inicjatyw społecznych na rzecz naszej miejscowości.

Jako radna i przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów wyrażam radość i nadzieję, że zgodnie i życzliwie współpracując ze sobą, tak jak dotychczas, zrobimy dużo dobrego dla Aleksandrowic.