W sprawie Rogatego Rancza


W ostatnim czasie, w różnych publikacjach nagłaśniany jest temat Rogatego Rancza w Zabierzowie. Przy wejściach na teren Rogatego Rancza, na płocie pojawiły się  nawet  ogłoszenia, jakobym to ja i trzech innych radnych Gminy Zabierzów zabiegała o likwidację Rogatego Rancza. Stwierdzam stanowczo, że jest to nieprawda. Likwidacja budowli nie należy do kompetencji Rady Gminy, jest to sprawa tylko i wyłącznie Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

A fakty są takie, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję rozbiórki istniejących tam obiektów, bo  zostały wybudowane w miejscu, w którym nie dopuszcza się zabudowy ze względu na teren rezerwatu Skała Kmity (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2009 nr 151 poz.1220) . Ponadto zabudowa jest sprzeczna z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego z dnia 17 października 2006 roku (nr 83/06 Dziennik Urzędowy Wojewody Małopolskiego nr 655 poz. 3999), zakazującym sytuowania obiektów sto metrów od cieków wodnych, a przecież w pobliżu płynie rzeka Rudawa, z ujęciem wody pitnej dla Krakowa. Plan zagospodarowania przestrzennego Zabierzowa jest zgodny z w/w przepisami.

 

Właściciel Rogatego Rancza nabywając tę nieruchomość, miał świadomość, że nie jest to działka komercyjna ani budowlana. Zabudowywał ją, wiedząc, że jest to nielegalne. Obecnie stosowane są naciski na radnych o przekwalifikowanie tego terenu. Na majowej sesji Rady Gminy pojawił się projekt uchwały dotyczący punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki na której zlokalizowane jest Rogate Ranczo. Większość radnych, bo aż 12 radnych z 21 osobowego składu  Rady nie chciała jednak zajmować się projektem tej uchwały i głosowała za usunięciem tego punktu z porządku obrad sesji. Radni mieli  świadomość, że sama procedura (podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy) zmierzająca do punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (nie daje jeszcze gwarancji przeprowadzenia takiej zmiany bo wejście w życie takiej uchwały zależy ostatecznie od opinii Parków Jurajskich i Wojewody Małopolskiego)  pociągnie już za sobą koszty z budżetu gminy. Za każdą bowiem zmianę dokonywaną w planie zagospodarowania przestrzennego środki finansowe musi wyłożyć Gmina (wszyscy podatnicy Gminy). Ponadto radni nie chcieli podejmować uchwały dotyczącej punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tylko i wyłącznie dla Rogatego Rancza. W ich opinii byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy wystąpili z podobnymi wnioskami, a te nie mogły być uwzględnione z uwagi na obowiązujące prawo. Nieuwzględnionych wniosków do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów z uwagi na obowiązujące ograniczenia prawne złożonych  zostało ponad 200. Były to niejednokrotnie jedyne działki właścicieli, którzy chcieli je przekazać dzieciom pod budowę domu.

Prawo nie może dzielić obywateli na równych i równiejszych.