Zdaniem Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów


fot_Kwasnik_Maria2Zdaniem Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów…

Szanowni Państwo !

Dzięki Państwa głosom jestem już drugą kadencję radną i przewodniczącą Rady Gminy Zabierzów. Staram się najlepiej jak potrafię służyć społeczności Gminy Zabierzów w rozwiązywaniu problemów życia społecznego. W każdy  poniedziałek w godz. 13 – 17 spotykam się z Mieszkańcami gminy, pełniąc dyżur w Urzędzie Gminy Zabierzów. Sprawy i problemy, z którymi zwracacie się Państwo, są nieraz trudne do rozwiązania, ale każdego staram się wysłuchać  i podpowiedzieć, co jeszcze można dla sprawy uczynić. Jako przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów mam też wiele obowiązków związanych z organizacją pracy rady i jej komisji, sesjami oraz reprezentowaniem rady gminy na zewnątrz. Spotykam się często z opinią, że wiele ważnych dla Mieszkańców Gminy spraw i problemów  podejmowanych  przez samorząd gminny jest nieznanych opinii publicznej, gdyż  lokalna prasa o nich nie informuje. W związku z tym,  pragnę dzielić się z Państwem rzetelną informacją o sprawach i problemach podejmowanych przeze mnie jako radną, a także przez Radę Gminy Zabierzów.