Inwestycje dla Aleksandrowic na rok 2013


Inwestycje dla Aleksandrowic w budżecie Gminy Zabierzów na 2013 r.

28 grudnia b.r. na Sesji  Rady Gminy została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Zabierzów na 2013 r. W imieniu Mieszkańców Aleksandrowic i całego okręgu występowałam o zabezpieczenie środków finansowych na realizację przez Gminę zadań zgłoszonych podczas zebrań wiejskich.

Odnośnie inwestycji dla Aleksandrowic  udało mi się uzyskać środki finansowe za które będą realizowane przez Gminę Zabierzów w 2013 r. następujące zadania :

  1. Projekt wykonawczy  chodnika przy drodze gminnej od studni w stronę Króliczarni IŻ –  20 tys. Zł
  2. Zespół obiektów sportowych KS „Topór Aleksandrowice” – 130 tys.
  3. Remont drogi 9/10   w kierunku Leśniczówki wraz z odwodnieniem, budową przepustui położeniem nawierzchni bitumicznej) II etap zakończenie – 50 tys.
  4. Utwardzenie i położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej na odcinku od posesji p. Brzóska do p. Przygodzkich – 56 tys. Zł.
  5. Wyczyszczenie przepustu i rowu odwadniającego przy drodze gminnej na odcinku  od drogi powiatowej w kierunku wiaduktu autostrady wzdłuż posesji p. Bałów – 10 tys. Zł
  6. Projekt konserwacji historycznego krzyża z 1900 r. przy drodze powiatowej między Aleksandrowicami a Balicami.

Odnośnie pozyskania przez Gminę Zabierzów budynku GS w Aleksandrowicach wraz z przyległym terenem i jego adaptację na potrzeby przedszkola Gmina cały czas czeka na rozstrzygnięcie sprawy sądowej jaka toczy się w przedmiotowej sprawie między Instytutem Zootechniki i Spółką Gminna Spółdzielnia.

 

Z  Funduszu Sołeckiego Aleksandrowic w 2013 r.w kwocie 46.150,- zł

realizowane będą następujące zadania:

  1. Monitoring Aleksandrowic-  abonament                                           – 5.000,-
  2. Monitoring osiedla w Aleksandrowicach                                          – 4.150,-

3. Alarm świetlicy (abonament, konserwacja)                           -2.000,-

4.Utrzymanie i opłaty za media świetlicy wiejskiej                     – 7.000,-

5.Wyczyszczenie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej od powiatowej w stronę wiaduktu (obok posesji p. Bała)          -3.000,-

6. Imprezy okolicznościowe                                                                     – 4.000,-

7.Prace zlecone związane z administracją parku (dozór, pielęgnacja)   – 5.000,-

8.Wynajem toalet                                                                                      – 2.000,-

9.Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego

„Topór Aleksandrowice”                                                                      – 6.000,-

10.  Zakup paliwa  do kosiarki , środków,  materiałów i sprzętów poprawiających estetykę miejscowości                                             -3.000,-

13. Zakup i montaż peronu    przystankowego przy drodze powiatowej przy osiedlu w stronę Krakowa                                                                 5.000,-