Nowe niższe taryfy za odbiór śmieci


Miło mi Państwa poinformować, że 31 maja 2013r. na sesji Rady Gminy Zabierzów podjęta została uchwała o obniżeniu miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów. Aktualnie, ceny, które będą obowiązywały od 1 lipca kształtują się następująco za 1 osobę za miesiąc:

-odpady segregowane – 6 zł

-odpady niesegregowane –  12 zł

Śmieci będą odbierane z częstotliwością co 2 tygodnie.

Podjęta przez Radę Gminy Zabierzów uchwała wprowadza również ulgi dla rodzin wielodzietnych:

trzecie i kolejne dziecko w wieku do 25 roku życia, jeśli uczy się lub studiuje, będzie zwolnione z opłat za odbiór śmieci. Opłaty będzie można uiszczać kwartalnie w kasie Urzędu Gminy Zabierzów, przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy lub w drodze inkasa u sołtysa.

Obniżenie stawek i zastosowanie ulg było możliwe po korzystnym wyniku przetargu. Przetarg na odbiór śmieci wygrała firma „van Gansewinkel”.