Boisko wielofunkcyjne w Aleksandrowicach będzie realizowane


Po apelu Mieszkańców Aleksandrowic wystosowanym  do Władz Gminy Zabierzów oraz po moich i sołtysa licznych interwencjach w sprawie wykonania boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowicach miło mi poinformować, że udało się obronić to zadanie.

Jego realizacja będzie przebiegać  II- etapowo. I etap budowy zostanie zrealizowany w 2012 r. i obejmować będzie odwodnienie i utwardzenie terenu.  II etap kończący inwestycję nastąpi w 2013 r. wówczas  zostanie położona nawierzchnia tartanowa  oraz wyposażenie boiska w bramki i kosze. Na realizacje I etapu zabezpieczone zostały już środki w budżecie Gminy Zabierzów na 2012 rok w wysokości 30 tys. zł