Apel do władz Gminy Zabierzów


Jan Kądzioła                                                                                                              Aleksandrowice 7.XII.2011 r.
sołtys Aleksandrowic

Rada sołecka Aleksandrowic

Zarząd Klubu “Topór Aleksandrowice”

Świetlica środowiskowa

Świetlica środowiskowa sportowa

 Pani

Elżbieta Burtan

Wójt Gminy Zabierzów

Rada Gminy Zabierzów

            W Imieniu własnym oraz Wszystkich Mieszkańców Aleksandrowic mówimy stanowcze “Nie” wobec planów niektórych radnych Gminy Zabierzów pozbawienia naszych dzieci i młodzieży zaplanowanego w budżecie Gminy Zabierzów na 2012 r. zadania : “Wykonanie boiska do tenisa i koszykówki o nawierzchni asfaltowej w Aleksandrowicach” za kwotę 70 tys. zł.
W istocie chodzi Mieszkańcom o wielofunkcyjne boisko – wyasfaltowany i odwodniony plac na którym młodzież może się bawić bezpiecznie i grać w koszykówkę, siatkówkę etc.

          Mieszkańcy Aleksandrowic już od dłuższego czasu wnioskowali do władz Gminy Zabierzów o doinwestowanie bazy sportowo – rekreacyjnej w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej. W naszej miejscowości poprzecinanej ogromnie ruchliwą drogą powiatową, autostradą i uciążliwością związaną z bliskością lotniska jest to praktycznie jedyne bezpieczne i dostępne miejsce na aktywny wypoczynek.

           Dziękujemy Pani Wójt za zrozumienie dla naszych potrzeb i za zapis w projecie budżetu tego zadania. Jest to dla nas najważniejsze zadanie i jedno z niewielu zaplanowanych
w budżecie gminy Zabierzów do realizacji w 2012 r. w Aleksandrowicach. Prosimy nie ulegać presji niektórych radnych wykreślenia tego zadania i przeznaczenia środków finansowych na rzecz zadań w innej miejscowości. Nie może być tak , że jednym się odbiera i daje się innym tak jakby to jedni byli lepsi od drugich. Nasi mieszkańcy nawet nie biorą pod uwagę takiego wariantu, że zadanie wpisane do projektu budżetu gminnego uchwałą zebrania wiejskiego na którym zawsze jest obecna Pani Wójt, która zna potrzeby wszystkich 23 sołectw, może być wykreślone z tego projektu przez radnych, którzy nigdy prócz radnej z Aleksandrowic na zebraniu wiejskim w Aleksandrowicach się nie pokazali. A przecież niektórzy z nas głosowali również na pozostałych radnych z naszego okręgu. Oni także powinni znać i poprzeć nasze starania! Oświadczamy, że będziemy bronić zapisanego dla nas zadania jak niepodległości!
Tym bardziej, że w sąsiadujących miejscowościach nie ma boiska. Przychodzi do nas młodzież z Burowa, Kleszczowa, Balic i Morawicy bo tu boisko zostało zbudowane i jest utrzymywane w idealnym stanie dzięki społecznemu zaangażowaniu Mieszkańców.

          Dzięki kompleksowi sportowo – rekreacyjnemu nasze dzieci i młodzież nie ulegają demoralizacji
i patologiom społecznym bo tu aktywnie spędzają czas. Wybrani radni do rady gminy powinni rozumieć istotę wychowania poprzez aktywność i integrację sportową w całokształcie działań edukacyjnych młodego pokolenia.

         Władze sołeckie robią w tej sprawie co mogą, ale w tym wypadku przerasta to możliwości finansowe naszego sołectwa. Jeśli radni z komisji RG mają wątpliwości to niech przyjadą na wizję lokalną – jesteśmy w stanie na miejscu to zadanie obronić. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni na boisku prowadzone są zajęcia z grupami dzieci i młodzieży. W okresie zimowym wynajmowane są na zajęcia hale sportowe w szkołach w Balicach, Rząsce, Zabierzowie i Krzeszowicach, bo takie są społeczne potrzeby.

        Informujemy, że będziemy obecni na sesji budżetowej 21 XII 2011 i podamy do publicznej wiadomości naszym Mieszkańcom i mieszkańcom innych miejscowości, jak radni gminni głosują i popierają inicjatywy społeczne mieszkańców swojego okręgu.

        Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie.

  

Jan Kądzioła
Sołtys Aleksandrowic

 

Rada sołecka:

Maria Kwaśnik

Marcin Olech

Henryk Kopczyk

Renata Matacz

Bożena Tekielak

Andrzej Bukowski

 

 

Zarząd Klubu Sportowego “Topór Aleksandrowice”:

prezes Adam Białecki

Jan Matacz

Marcin Olech

Marek Kwaśnik

 

Opiekun świetlicy sportowej w Aleksandrowicach Jan Matacz

Opiekun świetlicy środowiskowej Barbara Rusinek

Będziemy na bieżąco informować Mieszkańców o tej postępach w tej sprawie.