List otwarty do Mieszkańców Gminy Zabierzów


Drodzy Mieszkańcy Gminy Zabierzów,

Pan Witold Ślusarski – Redaktor Naczelny „Znad Rudawy”, już po raz kolejny, w wydawanym za nasze pieniądze miesięczniku, zamieścił zmanipulowane materiały, które mają na celu zdyskredytowanie wybranych w wolnych i demokratycznych wyborach Radnych Gminy Zabierzów. W ostatnim numerze gminnej gazety, relacjonując przebieg Sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 marca 2017 roku, p. Ślusarski cytuje niektóre wypowiedzi Radnych, dobierając je w sposób bardzo tendencyjny i wybiórczy. Taki dobór może niesłusznie sugerować, że działania części Radnych są niezrozumiałe i szkodzące budżetowi. Jednak omawiając temat, p. Ślusarski nie zamieszcza kluczowej informacji, że kwota nadwyżki CZTERECH MILIONÓW złotych (!!!), której Wójt rzekomo nie mogła przewidzieć przy podejmowaniu uchwały budżetowej w styczniu, została rozdysponowana bez wiedzy i zgody połowy Rady Gminy.
Redaktor Ślusarski wprowadza Czytelników w błąd, pisząc, że grupa Radnych była przeciwna finansowaniu przebudowy ul. Akacjowej w Balicach. A przecież to właśnie dzięki determinacji radnej Katarzyny Zielińskiej, Mieszkańców Balic (pamiętajmy, że to oni podpisali petycję w tej sprawie) i wsparciu tejże grupy radnych, inwestycja w całości została wprowadzona do realizacji w latach 2017/18.

Z przykrością należy stwierdzić, że gminna gazeta „Znad Rudawy” wydawana i kolportowana za niemałe pieniądze, stała się od dłuższego czasu tubą propagandową Wójta oraz „biczem” na wszystkich, którzy mają swoje zdanie, starają się być niezależni, a ich posłannictwem jest działanie na rzecz dobra Mieszkańców.

Gazeta zamiast skupić się na sprawach do których została powołana (informacje o tym, co dzieje się w Gminie Zabierzów: o inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, sukcesach sportowych), za pośrednictwem redaktora naczelnego i jego felietonów jest wplątywana w dziwną politykę, a jej głównym elementem staje się niezrozumiały atak na wszystkich (nie wyłączając Radnych) mających odmienne niż tzw. „władza” zdanie. Co więcej, nie dość, że pomimo tylu lokalnych inicjatyw, sukcesów i rozwoju wielu miejscowości często nie ma o tym ani słowa, to jeszcze aktualna polityka czasopisma tworzy dla odbiorców spoza Gminy Zabierzów obraz tego miejsca jako skłóconego, gdzie blokuje się działania i gdzie wszyscy koncentrują się jedynie na wzajemnej walce.

Redaktor Ślusarski w ostatnich dwóch numerach wprowadził „nową, lepszą jakość”- po prostu przedrukowując artykuły z Dziennika Polskiego. Tym samym powiela – co gorsza świadomie – nieprawdziwe informacje, bo będąc przecież uczestnikiem sesji, nie mógł np. słyszeć że „radni kłócili się o szatnie”, bo taki  temat nie był przedmiotem żadnej dyskusji na sesji.

Szanowni Państwo, czy rzeczywiście chcemy tak upolitycznionej i uzależnionej od „władzy” gminnej gazety? Dlaczego w gazecie „Znad Rudawy” nie czytamy o tym co istotne dla Mieszkańców? Dlaczego wszyscy sowicie musimy opłacać gazetę, która nie informuje o ważnych sprawach gminnych tylko jątrzy i dzieli Mieszkańców? Czy nie czas powiedzieć DOŚĆ?

Maria Kwaśnik

P.S.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z czasopismami wydawanymi w innych Gminach, np. z „Ziemią Lisiecką”, „Magazynem Krzeszowickim” i porównania wartości merytorycznej tych wydawnictw z gazetą „Znad Rudawy”. Wnioski nasuną się Państwu same.