Bardzo ważna informacja dot. Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw: Aleksandrowice, Burów, Kleszczów oraz sołectw: Balice, Rząska, Szczyglice


Szanowni Mieszkańcy: w związku z przystąpieniem przez Radę Gminy Zabierzów do procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-obszaru sołectw: Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w ich granicach administracyjnych

oraz

-obszaru sołectw: Balice, Burów i Szczyglice

Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informuję, że:

Wyłożenie Projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do publicznego wglądu, odbywać się będzie w dniach 2 – 23 kwietnia 2012 roku (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów (ul. Kolejowa 11), w Sali Obrad Rady Gminy w godz.:

-poniedziałki: 14:00-16:00

-wtorki, środy, czwartki oraz piątki: 8:00 – 10:00

Projekt ten będzie również udostępniony na stronie internetowej: http://www.zabierzow.org.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach będzie przeprowadzona w dniu
17 kwietnia 2012 roku. Początek o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach,
ul. Szkolna 66.

Uwagi należy składać od 2 kwietnia do nieprzekraczalnego terminu 7 maja 2012 roku na piśmie do Wójta Gminy Zabierzów, bezpośrednio lub listownie na adres: ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów 
(z podaniem imienia, nazwiska, adresu telefonu i oznaczeniem nieruchomości i nazwy planu, którego uwaga dotyczy).

Maria Kwaśnik

(zapraszam Państwa również do zapoznania się z informacjami o sprawach bieżących w dziale “Nasza Radna”)