Zebranie sołeckie w dniu 31.07.2018 r.


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do niedawnego wpisu: http://www.aleksandrowice.pl/2018/06/09/co-dalej-z-ciagiem-pieszo-rowerowym-na-odcinku-aleksandrowice-osiedle-balice/

w imieniu swoim, Sołtysa Aleksandrowic oraz Rady Sołeckiej Aleksandrowic, pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 31.07.2018 r. (wtorek) o godz. 18 w świetlicy w Aleksandrowicach .

Zebranie w głównej części będzie poświęcone inwestycji realizacji ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej 2121 k na odcinku Balice – Aleksandrowice. Wielu z Państwa sygnalizowało nam, że sprawa wymaga interwencji. W ostatnim czasie otrzymywaliśmy wiele pytań, wielu z Państwa dzieliło się z nami swoimi obawami oraz niepokojem dotyczącym opóźnień w realizacji tego przedsięwzięcia. Sygnały pochodziły zarówno od Mieszkańców okolicznych miejscowości jak i pracowników firm, które funkcjonują przy drodze powiatowej, a także od rodziców dzieci, które pokonują ten niebezpieczny odcinek pieszo lub na rowerach. Dlatego też, na zebranie zaproszeni są tym razem nie tylko Mieszkańcy Aleksandrowic, ale też władze sołeckie i reprezentacje: Nielepic, Brzoskwini, Burowa i Balic (gm. Zabierzów).

Tekst ogłoszenia wraz z zaproszeniem na zebranie i prośbą o przekazanie informacji
w temacie realizacji ciągu pieszo-rowerowego został wystosowany do władz Gminy
i Powiatu:

Pani Elżbiety Burtan – Wójta Gminy Zabierzów

Pana Wojciecha Pałki – Starosty Powiatu Krakowskiego

Pani Alicji Wójcik  – Przewodniczącej Rady Powiatu Krakowskiego

Zarządu Powiatu Krakowskiego

 

Poniżej jego treść:

 

SOŁTYS  ZAWIADAMIA

że w dniu 31.07.2018 r. (wtorek) o godz.18:00

w Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowicach

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Aleksandrowice

Program Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór sekretarza zebrania
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz miejsc sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza  miejscem sprzedaży
  6. Informacja Wójta na temat  budowy  zaplecza- szatniowo sanitarnego KS Topór Aleksandrowice
  7. Informacja władz Gminy i Powiatu  na temat stanu realizacji ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogi powiatowej 2121 K na odcinku : Balice – Aleksandrowice
  8. Dyskusja i Wolne wnioski
  9. Zakończenie Zebrania.

Jan Kądzioła

Sołtys Aleksandrowic

 

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa,

Maria Kwaśnik