Klub seniora z Aleksandrowic na I Senioraliach Gminy Zabierzów


W sobotę, 16.06.2018 r. na płycie Rynku w Zabierzowie odbyły się I Senioralia Gminy Zabierzów. Klub Seniora z Aleksandrowic, działający od ponad 2 lat aktywnie włącza się w organizację imprez i uroczystości  w naszej miejscowości. Celem Klubu jest pielęgnowanie historii i tradycji Aleksandrowic oraz przekazywanie młodszemu pokoleniu najcenniejszych wartości – szacunku, otwartości na pomoc oraz dbania o wspólne dobro. Funkcję Przewodniczącej Klubu Seniora pełni p. Zofia Olech, która jest jednocześnie członkiem Gminnej Rady Seniorów. Jej zastępcą oraz sekretarzem jest p. Krystyna Białecka, a opiekunką międzypokoleniowej świetlicy jest p. Barbara Rusinek. Na Senioraliach Klub zaprezentował piosenkę o Aleksandrowicach, piosenkę o studni oraz rymowaną legendę o Krzywym Sądzie, a także prowadził stoisko z ciastami i łakociami, którego atrakcją były słodkie łabędzie pływające po aleksandrowickim stawie, którego makietę przygotował p. Andrzej Tekieli. Jesteśmy bardzo dumni z naszych aktywnych Seniorów i bardzo gratulujemy im sukcesu promocyjnego.

 

Maria Kwaśnik

P.S.: Za zdjęcie dziękujemy Panu Stanisławowi Damowi – Radnemu i Sołtysowi Nielepic.