Dla dobra wspólnego


Na przełomie 2015 i 2016 roku, po uzyskaniu informacji, że Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. Instytutu Zootechniki w Balicach wystawił do sprzedaży stawy rybne znajdujące się w Aleksandrowicach dzięki ogromnej determinacji władz sołeckich i Mieszańców Aleksandrowic, (przypomnę tutaj złożoną do Wójta i Rady Gminy Zabierzów petycję podpisaną przez 279 Mieszkańców Aleksandrowic oraz uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie odpłatnego nabycia stawów w Aleksandrowicach), udało się zakupić przedmiotowe stawy o łącznej powierzchni 6,25 ha na rzecz Gminy Zabierzów.

Dzięki społecznej mobilizacji Mieszkańców zorganizowane zostały dwie duże  akcje porządkowania otoczenia stawów: 16 kwietnia i 11 czerwca 2016 r. w których  wzięło udział  aż  250 osób.

To w trakcie tych prac porządkowych padła propozycja utworzenia koła wędkarskiego, które objęłoby opieką pozyskane stawy. Zebranie założycielskie odbyło się 23 maja 2016r., gdzie postanowiono, że instytucjonalną formą działalności będzie Sekcja Wędkarska Klubu Sportowego „Topór Aleksandrowice”.

Od początku swego powstania Sekcja Wędkarska podejmuje szereg inicjatyw  mających na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki stawów i ich  otoczenia. Gdyż na podstawie zawartej umowy z Gminą Zabierzów, stawy zostały oddane w użyczenie właśnie Klubowi Sportowemu.

Działania Sekcji Wędkarskiej wspiera sołectwo Aleksandrowice. Do chwili obecnej udało się, dzięki pozyskanym środkom z Gminy Zabierzów wzmocnić groblę stawu dolnego, odtworzyć  urządzenia  hydrotechniczne, oczyścić częściowo misę stawu. Z kolei ze środków społecznych wykonane zostały podesty wędkarskie, tablice informacyjne, a z grantów przyznanych sołectwu przez Airport Kraków urządzono miejsce rekreacji wyposażone w stoły i ławki parkowe oraz rozpoczęto realizację projektu oświetlenia  i monitoringu stawów.
Stawy w Aleksandrowicach zostały objęte  programem rewitalizacji zbiorników wodnych na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez Małopolski Zespół Parków Krajobrazowych, o co bardzo zabiegałam.
Sekcja Wędkarka KS „Topór Aleksandrowice”  liczy aktualnie 53 członków, zarząd sekcji tworzą: Tomasz Białecki, Andrzej Bruzda i Marcin Olech.

Aleksandrowickie stawy dzięki zaangażowaniu wielu osób stają się przyrodniczą perełką, miejscem wypoczynku i rekreacji dla ogółu Mieszkańców naszej i sąsiednich miejscowości.

Maria Kwaśnik