Budżet Gminy Zabierzów na 2018 r. dzieli mieszkańców na lepszych i gorszych


Na sesji Rady Gminy Zabierzów 15 stycznia 2018 r. przyjęty został budżet Gminy Zabierzów na 2018 r. Mimo złożonych wniosków przez mieszkańców Aleksandrowic, Sołtysa, Radę Sołecką i Przewodniczącą Rady Gminy wnioskowane zadania dla Aleksandrowic na 2018 rok nie zostały uwzględnione w autopoprawce złożonej przez wójta Elżbietę Burtan oraz zostały odrzucone przez 11 radnych wspierających Elżbietę Burtan. Grupa radnych niezależnych jest obecnie w mniejszości po wyborach uzupełniających, które odbyły się w okręgu na terenie Zabierzowa 7 stycznia 2018 r. Nie znalazły akceptacji n/w zadania:

  • Zakończenie budowy chodnika w kierunku boiska (zabezpieczona kwota 150 tys. nie zapewnia zakończenia inwestycji),
  • Kontynuacja regulacji potoku Aleksandrówka- odc. obok p. Gibadło
  • Wzmocnienie grobli górnego stawu w Aleksandrowicach,
  • Modernizacja drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku cmentarza,
  • Konserwacja Figury św. Jana Nepomucena,
  • Remont drogi gminnej w kierunku Kleszczowa,
  • Wykonanie oświetlenia boiska wg. opracowanego projektu,
  • Budowa ciągu spacerowo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej (inwestycja realizowana wspólnie z powiatem),

Łącznie Aleksandrowice otrzymały ok. 887 tys. zł, w tym kontynuacja budowy szatni przy KS Topór – ok. 700 tys. zł.

Równie po macoszemu potraktowane zostały pozostałe miejscowości radnych opozycyjnych: Szczyglice (ok. 330 tys.), Burów (ok. 290 tys.), Młynka (ok. 380 tys), Nielepice (ok. 670 tys.)

Frykasy natomiast zgarną: Rudawa (ok. 5 mln 230 tys.), Bolechowice (ok. 3 mln 280 tys.), Karniowice (ok. 950 tys.), Zelków (ok. 1 mln 380 tys.), Kobylany (ok. 1 mln 450 tys.) tj. miejscowości radnych wspierających wójta Elżbietę Burtan.

Tak teraz realizowana jest deklaracja wójta  Elżbiety Burtan złożona w trakcie  dożynek: „Ten wspólny chleb  – owoc pracy mieszkańców Gminy będę dzieliła równo i sprawiedliwie”