Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rozbudowa monitoringu w Aleksandrowicach


Dzięki środkom z grantu przyznanego Sołectwu Aleksandrowice przez Airport Kraków w ramach konkursu pn.: „Wspieramy sąsiadów” został zrealizowany projekt rozbudowy monitoringu w Aleksandrowicach. Projekt obejmował  montaż 5 słupów oświetleniowych metalowych usytuowanych na podstawach betonowych,  instalację oświetlenia oraz  3 kamer  obejmujących swym zasięgiem teren pierwszego stawu położonego w centralnej części Aleksandrowic. W ramach projektu  zrealizowano rozprowadzenie instalacji przekazującej do serwera obraz z kamer oraz doprowadzenie energii elektrycznej. Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Gminy Zabierzów. W 2017 r. na terenie pierwszego stawu przeprowadzone zostały prace renowacyjne i modernizacyjne polegające na umocnieniu wałów, odtworzeniu urządzeń hydrotechnicznych, odmuleniu dna stawu i uporządkowaniu otaczającego go terenu. W miejscu tym w 2016 r. przy  finansowej pomocy Kraków Airport zostały usytuowane stoły i ławki parkowe , które dają możliwość mieszkańcom Aleksandrowic organizacji imprez plenerowych, spotkań integracyjnych oraz wypoczynku w urokliwym krajobrazowo miejscu. Montaż oświetlenia i monitoringu w obrębie pierwszego stawu w Aleksandrowicach znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszej miejscowości oraz da możliwość monitorowania stawu, z którego walorów przyrodniczych i rekreacyjnych mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Aleksandrowic.  Jedna z kamer ukierunkowana została na gniazdo łabędzi gnieżdżących się na przedmiotowym stawie w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni co da możliwość ich obserwacji na stronie internetowej Aleksandrowic.

Mieszkańcy Aleksandrowic dziękują Kierownictwu Airport Kraków i pracownikom Urzędu Gminy Zabierzów za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedmiotowego projektu.