Aleksandrowiczanie mówią Gminie: “,Sprawdzam!”


W dniu 19 maja 2017 r., w aleksandrowickiej świetlicy odbyło się zebranie Mieszkańców miejscowości. Z uwagi na liczny jak nigdy wcześniej skład reprezentantów władz Gminy Zabierzów, była to wspaniała okazja, by zweryfikować faktyczne działania i przychylność władz samorządowych wobec naszej miejscowości. Na początku, Radna Aleksandrowic – p. Maria Kwaśnik przedstawiła te inwestycje, których realizacja jest w tym momencie dla Aleksandrowic najbardziej istotna. Jest to np. dokończenie chodnika prowadzącego z centrum miejscowości do obiektów sportowych KS Topór Aleksandrowice, a konkretnie odcinka od placu zabaw przy działce p. Olech aż do boiska. Jako, że droga gminna, która tamtędy przebiega należy obok drogi powiatowej do dwóch głównych i najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa w tym miejscu należy do podstawowych potrzeb Mieszkańców Aleksandrowic.

Dodając do tego fakt, że obiekty sportowe KS Topór Aleksandrowice są jednymi z kluczowych miejsc spotkań dla sporej liczby dzieci i młodzieży z całej okolicy, inwestycja ta zdecydowanie stanowi priorytet. Drugą inwestycją, na której realizację bardzo liczą Mieszkańcy Aleksandrowic jest dawno obiecany przez włodarzy Gminy nowy budynek KS Topór Aleksandrowice. Świetlica sportowa, której popularność przeszła wszelkie pierwotne wyobrażenia Mieszkańców i stanowi sukces na skalę okolicznych Gmin wymaga zapewnienia odpowiedniego standardu. W tej chwili na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszcza około 80 młodych podopiecznych, do tego dochodzi drużyna seniorów oraz duża popularność obiektu jako miejsca rekreacji dla setek mieszkańców okolicznych miejscowości. Dotychczas, całą infrastrukturę stanowił niewielki drewniany budynek tzw. Adamówki oraz barakowozy i kontener w pobliżu.

Dlatego też, aby nadal móc zapewniać opiekę dla tak wielu  zainteresowanych, potrzebny jest nowy budynek, w którym będzie miejsce na szatnie dla dwóch drużyn, pokój dla sędziów, pralnię i magazyn sprzętu. Ponadto, Radna wskazała również na potrzebę środków na utrzymanie stawów i wybudowanie trzech kładek na potoku Aleksandrówka. Podsumowując wystąpienie, Radna Maria Kwaśnik przedstawiła bardzo interesującą ale zarazem smutną dla Mieszkańców tabelę, w której przedstawiono wydatki dla konkretnych miejscowości w latach 2010-2015 z uwzględnieniem faktu, ile pieniędzy faktycznie przypadło na jednego mieszkańca danej miejscowości. Wynika z niej, że Aleksandrowice są notorycznie pomijane przez włodarzy Gminy przy podziale środków na inwestycje. Puste frazesy o zrównoważonym rozwoju zostały szybko skonfrontowane z rzeczywistością. Niestety, z liczbami nie da się dyskutować: Aleksandrowice w ciągu tych pięciu lat były prawie na końcu (21. miejsce na 23 miejscowości), a środki przypadające na jednego Mieszkańca były u nas prawie czterokrotnie niższe niż u liderów zestawienia.

Zaprezentowana statystyka bardzo poruszyła obecnych na zebraniu Mieszkańców, którzy w swoich wypowiedziach nieustannie odwoływali się do przedstawionych faktów. Próby ratowania sytuacji przez Panią Wójt Elżbietę Burtan, która wskazała, że w 2017 roku Aleksandrowice są na czwartym miejscu, budziły uśmiechy politowania i otwartą krytykę, bowiem dane dotyczyły prognozowanych wydatków w budżecie na ten rok. Mieszkańcy jednoznacznie domagali się efektów i zobowiązali Panią Wójt do podjęcia odpowiednich kroków, które pozwolą zrealizować zaplanowane w budżecie inwestycje, zwłaszcza, że potrzeby są uzasadnione i opierają się jedynie na konieczności zapewnienia pewnych standardów – bezpieczeństwa i miejsca dla integracji. Po zakończonym spotkaniu padło wiele głosów, że od tej pory władze będą skrupulatnie rozliczane z efektywności podejmowanych działań.

Jakub Kwaśnik