Msza św. polowa na boisku w Aleksandrowicach


W niedzielne popołudnie,  3 września  2017 r. odprawiona została msza św. polowa na boisku sportowym Klubu Sportowego „Topór Aleksandrowice”.  Mszę św. odprawił Proboszcz naszej parafii w Morawicy – ksiądz Władysław Palmowski, w intencji Mieszkańców Aleksandrowic oraz dobrodziejów i budowniczych zaplecza przy boisku sportowym. W przygotowanie uroczystości zaangażowała się grupa aktywnych mieszkańców Aleksandrowic. We mszy św. uczestniczyło około 150 osób. Ksiądz Władysław Palmowski w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie wspólnoty w realizacji inicjatyw i zamierzeń służących ogółowi mieszkańców, wymienił takie inicjatywy jak pozyskanie stawów, budowa chodnika, rozpoczęcie budowy szatni, gdzie głos wspólnoty i wsparcie mieszkańców były ważnym czynnikiem rozpoczęcia ich realizacji. Po uroczystości religijnej Radnym Gminy Zabierzów, którzy wsparli Radną Aleksandrowic Marię Kwaśnik w głosowaniu dotyczącym budowy zaplecza przy boisku sportowym (głosowali za zwiększeniem kwoty do wielkości wynikłej z drugiego przetargu) mieszkańcy Aleksandrowic wręczyli pamiątkowe podziękowania i statuetki. Byli to: Katarzyna Zielińska, Tadeusz Jojczyk, Edward Rogóż, Jerzy Kowalik, Stanisław Dam, Jerzy Cywicki, Dorota Kęsek, Edmund Dąbrowa i Jerzy Dąbek. Podziękowania za wspieranie naszych inicjatyw otrzymali również ksiądz Władysław Palmowski oraz Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek,  dla którego podziękowanie odebrał Jacek Guzicki Dyrektor Kraków Airport. Pyszne ciasta upieczone przez wiele Pań z Aleksandrowic umiliły uroczystość po zakończonej polowej mszy św.