Zadania, które będą realizowane w 2017 roku w Aleksandrowicach


Bieżący 2017 rok będzie dobrym rokiem budżetowym dla Aleksandrowic:

 

Z budżetu Gminy Zabierzów będą realizowane następujące inwestycje dla Aleksandrowic:

 

  • Kontynuacja budowy chodnika w Aleksandrowicach przy Drodze Gminnej 60170K (od placu zabaw obok p. Olech  w kierunku KS Topór Aleksandrowice) – 300 000 zł

 

  • Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy KS Topór  (okres realizacji od  2017 – 2018 ) łącznie za 1.100 000 zł  w 2017 roku  będzie realizowany etap I – za 600 000 zł , ale ogłoszony przetarg będzie na całość inwestycji.

 

Czy łatwo było na to zadanie znaleźć środki w budżecie Gminy?

Proszę mi wierzyć, że nie było to łatwe. Często  w publicznych wypowiedziach na sesjach Rady Gminy domagałam się budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego przy KS Topór, bo decyzją Nadzoru Budowlanego obecny budynek, który został wybudowany w czynie społecznym, należy rozebrać. Chcąc dobitnie przekonać Radnych o pilnej potrzebie rozpoczęcia budowy używałam argumentów, że  na zajęcia sportowe w świetlicy sportowej prowadzonej przez p. Jana Matacza uczęszcza 75 dzieci i zaplecze szatniowo-sanitarne jest niezbędne dla prowadzącego swą działalność Klubu Sportowego. Prosiłam o wizję w terenie Komisję Komunalną, Komisję Promocji i Komisję Budżetową Rady Gminy. Udało się

i inwestycja ta będzie realizowana.

 

Ponadto będą realizowane:

  • Rekultywacja i poprawa urządzeń wodnych (przepustów, rowów, zastawek, mnichów) na stawie dolnym w Aleksandrowicach, etap I  – 50 000 zł 
  • Zakup i montaż 3 kładek na potoku Aleksandrówka: 1 – na stawie dolnym w miejscu dawniej istniejącej, 2 – na stawie górnym przejście szlakiem, 3 – przy Jurajskim Raju na parking

 

Do 31.05.2017 roku:

  •  zostanie też opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi gminnej w Aleksandrowicach od drogi powiatowej pod wiaduktem w kierunku cmentarza w tym odwodnienia i projekt budowy chodnika  – 31 980 zł
  • zostanie wykonany projekt oświetlenia kompleksu sportowego
    w Aleksandrowicach

 

W 2017 roku będą realizowane z funduszu sołeckiego następujące zadania:

Prace związane z dozorem i utrzymaniem: świetlicy wiejskiej, parku, obiektów sportowych

Prace związane z w zabezpieczeniem systemu informatycznego oraz serwisu internetowego.

Imprezy okolicznościowe.

 

W Aleksandrowicach w 2017 r. nadal będą prowadzić działalność dwie świetlice:

 

Świetlica środowiskowa prowadzona przez p. Barbarę Rusinek  2 x w tygodniu  – zapisanych jest 25 dzieci.

Oraz świetlica sportowa dla dwóch grup prowadzone przez p. Jana Matacza 3 x w tygodniu – zapisanych jest 75 dzieci.

 

Cały czas twierdzę, że ogromnym sukcesem dla nas jako Mieszkańców Aleksandrowic był zakup w 2016 roku dwóch aleksandrowickich stawów. Sukces widzę wielopłaszczyznowo:
1/ integracja Mieszkańców przy porządkowaniu stawów 2/ stawy są piękną wizytówką miejscowości 3/ stawy są wspaniałym miejscem rekreacji i wypoczynku 4/ rekultywacja, poprawa urządzeń wodnych i wzmocnienie grobli stawów zabezpieczy Mieszkańców przed zalaniem.

 

Z wyrazami szacunku dla Wszystkich Mieszkańców Aleksandrowic
Maria Kwaśnik – radna i Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów