Oświadczenie Radnej Aleksandrowic w sprawie budżetu


Drodzy Państwo,

Mieszkańcy Aleksandrowic,

 

Zwracam się do Państwa jako radna wybrana głosami Państwa, a równocześnie jako Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów z informacją o mojej działalności na rzecz Mieszkańców Aleksandrowic.

W swojej ulotce wyborczej zapewniałam, że chcę służyć Mieszkańcom Aleksandrowic i z determinacją walczyć o realizację potrzebnych inwestycji. Mam nadzieję, że tak jestem przez Państwa postrzegana.

Dziś bowiem próbuje się dyskredytować moją działalność, tendencyjnie przedstawiając głosowania nad budżetem: w Kronice Krakowskiej, Dzienniku Polskim i na łamach gazetki gminnej Znad Rudawy. W tym też  celu  nakład ostatniego numeru Znad Rudawy został zwiększony z 1.500 egz. do 6.000 egz.! I sfinansowany oczywiście
z pieniędzy podatników (czyli nas Wszystkich) – proszę policzyć ile może nas to kosztować, nawet gdyby przyjąć kalkulację, że wydanie 1 egzemplarza to koszt ok. 1 zł.
A całe sterty tych gazet zalegają na półkach sklepowych.

Informacje medialne przedstawiają grupę 10 Radnych (w tym mojej osoby) jako opozycyjną grupę negującą niby dobrze skonstruowany przez Wójta projekt budżetu Gminy. Pragnę Państwa zapewnić, że gdyby nie zdecydowana postawa Naszej grupy to wiele zadań które znalazły się w ostatecznej wersji uchwalonego budżetu na 2017 r. , nie miałyby szans na ich realizację w takim zakresie jak obecnie. Przykładem jest przebudowa ul. Akacjowej w Balicach, oświetlenie kompleksu sportowego w Szczyglicach, zagospodarowanie parku rekreacji w Szczyglicach itd. kosztem nieprzygotowanego do realizacji, bez wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę, bez znajomości kosztorysu budynku użyteczności publicznej w Rudawie (niby dla seniorów z całej Gminy).

Zapewniam Państwa, że jestem zdeterminowana, aby sprawować powierzony mandat uczciwie, walcząc o ważne i potrzebne inwestycje. Po to odpowiedzialnie stawałam do wyborów. W naszej Gminie jest silna grupa Radnych, którym zależy na zrównoważonym rozwoju wszystkich miejscowości. Wspierając się wzajemnie i wspólnie podejmując decyzje o poparciu konkretnych inwestycji bardzo wiele udało się dokonać, ale niejednokrotnie zmagamy się z presją wywoływaną przez osoby o silnym wpływie na lokalną politykę, które dążą jedynie do zaspokojenia własnych interesów, bez zrozumienia dla potrzeb Mieszkańców innych miejscowości. My nie koncentrujemy się na walce medialnej, tylko konsekwentnie i bez rozgłosu wspieramy konkretne działania.

 

Dziękuję Radnym:

Tadeuszowi Jojczykowi (radnemu z Brzoskwini), Stanisławowi Damowi (radnemu z Nielepic), Katarzynie Zielińskiej (radnej z Burowa i Balic), Edwardowi Rogóżowi (radnemu ze Szczyglic i Zabierzowa), Dorocie Kęsek (radnej z Bolechowic), Jerzemu Dąbkowi (radnemu z Młynki, Radwanowic i Pisar), Jerzemu Cywickiemu, Edmundowi Dąbrowie i Jerzemu Kowalikowi (radnym z Zabierzowa) – za poparcie starań na rzecz naszych miejscowości. Dzięki tej grupie Radnych i determinacji udało się tak wiele zrobić dla Naszych miejscowości.

 

Dziękuję Wszystkim Państwu za aktywność i życzliwość.

Z wyrazami szacunku dla Wszystkich Mieszkańców Aleksandrowic
Maria Kwaśnik – radna i Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów