Uchwała Rady Gminy Zabierzów w sprawie nabycia stawów – podjęta!


abdzie na stawie w Aleksandrowicach fot. jakub KwanikMiło mi Państwa poinformować, że Rada Gminy Zabierzów, uwzględniając prośbę Mieszkańców Aleksandrowic wyrażoną w petycji, na sesji RG w dniu 26.02.2016 jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/159/16 w sprawie “odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działek ewidencyjnych nr 61/15 i nr 62/3 położonych w Aleksandrowiach”. Powierzchnia tych działek wynosi łącznie 6,25 ha (2,1557 ha + 4,0800 ha). To było najważniejsze – teraz mamy nadzieję na szybkie i pomyślne sfinalizowanie transakcji. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Wójtowi oraz całej Radzie Gminy Zabierzów, która jednomyślnie podjęła ww. uchwałę, okazując tym wielkie wsparcie i przychylność Mieszkańcom Aleksandrowic. Gdy tylko zrobi się cieplej, zorganizujemy akcję, do której już teraz zapraszamy wszystkich – “Wiosenne porządki na stawach”. Spróbujemy wspólnie posprzątać okolicę, a potem poświętujemy przy grillu wraz z gośćmi, którym obiecałam wspólny spacer wokół naszych pięknych, aleksandrowickich stawów.

Maria Kwaśnik