Archiwum dnia: 28 lutego 2013


Inwestycje dla Aleksandrowic na rok 2013

Inwestycje dla Aleksandrowic w budżecie Gminy Zabierzów na 2013 r. 28 grudnia b.r. na Sesji  Rady Gminy została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Zabierzów na 2013 r. W imieniu Mieszkańców Aleksandrowic i całego okręgu występowałam o zabezpieczenie środków finansowych na realizację przez Gminę zadań zgłoszonych podczas zebrań wiejskich. Odnośnie inwestycji dla […]