Archiwum dnia: 31 marca 2012


Bardzo ważna informacja dot. Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw: Aleksandrowice, Burów, Kleszczów oraz sołectw: Balice, Rząska, Szczyglice

Szanowni Mieszkańcy: w związku z przystąpieniem przez Radę Gminy Zabierzów do procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: -obszaru sołectw: Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w ich granicach administracyjnych oraz -obszaru sołectw: Balice, Burów i Szczyglice Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informuję, że: Wyłożenie Projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do publicznego wglądu, […]