Zebranie wiejskie


3 września  2021 r. (piątek) o godz. 17:45
w Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowicach odbędzie się:  

ZEBRANIE  WIEJSKIE

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania z 28.08.2020
 5. Bieżące informacje sołtysa, informacja z realizacji uchwał i wniosków od ostatniego zebrania, sprawozdanie z realizacji budżetu i funduszu sołeckiego
 6. Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie podziału funduszu sołeckiego „ustawowego” na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie podziału funduszu sołeckiego „statutowego” na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie propozycji do budżetu Gminy Zabierzów na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały nr 4/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandrowice
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                                      Jan Kądzioła

                                                                                              Sołtys Aleksandrowic

                                                                                          /-/

Uwaga: 

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania  18:00, w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.