Święto Niepodległości w Aleksandrowicach


11 listopada 2019 roku mieszkańcy Aleksandrowic świętowali 101. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Radna Aleksandrowic p. Maria Kwaśnik wraz z Radą Sołecką powitała zebranych w Świetlicy Gości: p. Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, p. Romanę Maziej-Niewczas oraz p. Alicję Wójcik – radne Powiatu Krakowskiego, p. Jana Kultysa oraz Przemysława Tarnowskiego – radnych Gminy Zabierzów oraz wszystkich mieszkańców Aleksandrowic. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem “Mazurka  Dąbrowskiego”. Następnie śpiewano pieśni patriotyczne. Akompaniował na skrzypcach p. Ludwik Pakosz. Odbyły się konkursy przygotowane przez Klub Seniora w ramach projektu “Poczytaj mi, babciu – książki łączą pokolenia : czytanie” Katarynki” B. Prusa, konkurs na ulubiony wiersz z czasów szkolnych oraz konkurs plastyczny “Postacie z baśni i legend polskich”. Finałem projektu było otwarcie Kącika Czytelniczego. Projekt finansowany był ze środków SCKiPGZ Konkurs Inicjatyw 2019.
W przerwie między konkursami i śpiewem można było skosztować tradycyjnych rogali marcińskich przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie zakończono odśpiewaniem “Roty”. 
Miło, że tak wielu mieszkańców, zarówno dorosłych jak i dzieci, włączyło się w obchody tego pięknego Święta w swojej “małej Ojczyźnie”. Szczególnie cieszy fakt, że najmłodsi potrafią tak wspaniale wierszem, piosenką i twórczością plastyczną wyrazić piękno swojego kraju. Jesteśmy dumni z małych patriotów. Wszystkim przybyłym Gościom dziękujemy za wspólne świętowanie ❤️🇵🇱🌹
 
Tekst: Barbara Rusinek
Foto: Marek Kwaśnik