OPŁATEK DLA SENIORÓW W ALEKSANDROWICACHW niedzielny wieczór 16 grudnia 2018 r., w świetlicy wiejskiej było tłoczno, głośno i radośnie. Na sali pojawiły się Anioły, Pastuszkowie, Rodzina Święta, król Mróz i dwie Panie Zimy.

Taka oto sceneria towarzyszyła kolejnemu już spotkaniu opłatkowemu dla Seniorów Aleksandrowic, organizowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką. Maria Kwaśnik  -Radna Aleksandrowic oraz Jan Kądzioła – sołtys wsi, powitali zgromadzonych Gości  – Seniorów, Wójta Gminy Zabierzów – Elżbietę Burtan, Radną Powiatową – Alicję Wójcik oraz Rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.

Dzieci ze świetlicy środowiskowej „Skowronek”  pod opieką Barbary Rusinek zaprezentowały przedstawienie świąteczne pt. „Szopka na polance czyli jasełka w Aleksandrowicach”.

W tym roku do jasełek przyłączyli się również członkowie Klubu Seniora, wcielając się w role Gospodarzy odwiedzających Bożą Dziecinę.

Ciepła opowieść o Narodzeniu Pana Jezusa wprowadziła  zebranych w nastrój zbliżających się świąt.

Po jasełkach mali aktorzy zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami oraz otrzymali upominki gwiazdkowe.

Nadeszła chwila na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Potem był wspólny posiłek i śpiewanie kolęd. W tym roku akompaniował na skrzypcach Ludwik Pakosz oraz Krzyś Ślusarczyk na gitarze.

Jak zwykle niezawodny był Józef Hojna, wodzirej, który co roku zapewnia oprawę muzyczną na spotkaniu wigilijnym Seniorów.

Wśród radosnych kolęd i pastorałek, rozmów i wspomnień miło płynęły chwile.

Nad Dolinką Aleksandrowicką rozbłysły gwiazdy, a jedna z nich, ta najpiękniejsza, wskazywała drogę do Betlejem.

Barbara Rusinek – wychowawca Świetlicy Środowiskowej

Sołtys, Rada Sołecka Aleksandrowic oraz Świetlica Środowiskowa składają serdeczne podziękowania tym  wszystkim Mieszkańcom Aleksandrowic, którzy tak licznie i aktywnie włączyli się w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania.