Czy Wójt Elżbieta Burtan dotrzyma słowa danego Mieszkańcom Aleksandrowic?


5 czerwca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert drugiego już przetargu na wykonanie zadania: „Budowa zaplecza Klubu Sportowego na działce 35 w m. Aleksandrowice”.

Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu niewystarczających środków budżetowych. Wartość najkorzystniejszej oferty w aktualnym postępowaniu wynosi:
1 333 324,76 zł (za pierwszy razem było: 1 360 453,71 zł.

W budżecie Gminy i WPF na 2018 r. zostało zabezpieczone łącznie na ten cel 1 100 000 zł (600 000 zł w 2017 i 500 000 zł w 2018). Prawdopodobnie w kolejnym postępowaniu przetargowym także nie uda się osiągnąć kwoty mniejszej lub równej zarezerwowanej na ten cel w budżecie.

Na zebraniu wiejskim w maju br w Aleksandrowicach Pani Wójt deklarowała, że jeśli kolejny przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, to podejmie działania o zwiększeniu niezbędnej kwoty na ten cel. Czy Pani Wójt Elżbieta Burtan dotrzyma danego słowa i skieruje na najbliższą Sesję RG planowaną na 30 czerwca 2017 r. odpowiedni projekt uchwały zwiększającej środki na realizację tego zadania? – pytają Mieszkańcy.