Zebranie wiejskie w Aleksandrowicach w dniu 12 września


           W poniedziałek – 12 września, w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowicach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału budżetu sołeckiego na 2017 r. oraz propozycji Sołectwa dot. zadań inwestycyjnych do planu rzeczowo – finansowego Gminy Zabierzów na 2017 r. Wątpliwości pani wójt Elżbiety Burtan wywołała propozycja kontynuacji jeszcze w tym roku budowy chodnika od placu zabaw do boiska sportowego Topór Aleksandrowice. Inwestycja realizowana jest już od trzech lat małymi odcinkami i w tym, tj. w 2016 r., zgodnie z planem mała zostać w całości ukończona. Wiosną bieżącego roku wynikła możliwość zakupu za bardzo korzystną cenę prawie 6,5 ha obszaru dwóch stawów w Aleksandrowicach przez Gminę Zabierzów od Zakładu Doświadczalnego Sp. z o.o. w Rudawie (Instytutu Zootechniki w Balicach). W wyniku przesunięcia środków przeznaczonych na realizację w/w chodnika oraz petycji mieszkańców Aleksandrowic Gmina zakupiła ten przepiękny przyrodniczo zakątek. Jednocześnie na sesji Rady Gminy Radni wysunęli propozycję, aby w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub uzyskanych oszczędności planowana budowa chodnika była zrealizowana jeszcze w tym roku. Jednocześnie mieszkańcy Aleksandrowic przystąpili do oczyszczenia otoczenia stawów z zarośli,chaszczy i pozostawionych tam śmieci po dawnym dzierżawcy stawów. Aleksandrowickie stawy nabrały dawnego urokliwego wyglądu i mogą służyć obecnie wszystkim mieszańcom gminy. Obecnych na zebraniu mieszkańców Aleksandrowic bardzo więc zaskoczyła postawa Pani Wójt i wielu uczestników zebrania wyraziło swoje stanowisko odnośnie konieczności budowy chodnika na brakującym odcinku drogi prowadzącej do boiska. Mieszańcom bardzo leży na sercu sprawa bezpieczeństwa zwłaszcza dzieci i młodzieży zmierzających na zajęcia sportowe  w ramach działalności świetlic środowiskowych i klubu sportowego. Warto podkreślić, że ta inwestycja ma sens tylko wtedy, gdy zostanie ukończona w całości, bowiem docelowo chodnik ma służyć temu, by cały odcinek od drogi powiatowej aż do boiska sportowego dzieci i młodzież mogła pokonać samodzielnie w bezpieczny sposób. Budowa chodnika jest dla nas zadaniem priorytetowym i winna być zrealizowana niezwłoczne  zwłaszcza, gdy nie stoją temu na przeszkodzie względy finansowe, a wiele zależy od decyzji Pani Wójt, która rekomenduje wprowadzenie danego zadania do zmian budżetowych. Mieszkańcy Aleksandrowic liczą na pozytywne stanowisko Pani Wójt Elżbiety Burtan w tej sprawie.

Maria Kwaśnik