Inwestycje w 2016 r.


Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Aleksandrowic!

Dziś pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat inwestycji, które będą realizowane w bieżącym – 2016 roku w naszej miejscowości i chcę zapewnić, że fundusze na ich realizacje są zabezpieczone w budżecie Gminy.

Chodnik przy drodze gminnej – kontynuacja i zakończenie

W pierwszym etapie już od teraz (jak tylko pogoda pozwoli) będzie budowany chodnik przy drodze gminnej – odcinek do skrzyżowania z drogą w kierunku Sołtysa.

Kolejny najdłuższy i ostatni etap budowy chodnika do Stadionu KS Topór będzie realizowany   w okresie letnim b.r. i mam nadzieję, że jesienią tego roku spotkamy się na popularnym dla Mieszkańców, spacerowym szlaku, idąc po bezpiecznym chodniku. Póki co, proszę Mieszkańców o wyrozumiałość, bo na pewno w trakcie jego budowy będą utrudnienia.

Doposażenie do dwóch placów zabaw

Zapewne ucieszy nasze dzieciaki fakt, że w tym roku zostaną zakupione dwa jednakowe, bogato wyposażone, kolorowe zestawy zabawowe (wieżowo – ślizgowe z pomostami) na dwa place w Aleksandrowicach: do Parku im. hr. W. Żeleńskiego i obok Państwa Olech.

Ponadto realizowane będą:

Remont i modernizacja wejścia do budynku świetlicy w Aleksandrowicach od strony parku (remont schodów wejściowych, balustrad, zadaszenia)

Projekt zaplecza szatniowo – sanitarnego przy KS Topór Aleksandrowice

Projekt oświetlenia kompleksu sportowego KS Topór Aleksandrowice

Projekt modernizacji drogi gminnej od drogi powiatowej – w kierunku cmentarza
(w tym projekt odwodnienia i chodnik)

Rekultywacja działki gminnej 8/10 w Aleksandrowicach

Pogłębienie i czyszczenie potoku Aleksandrówka (od p. Mieszaniec do przepustu i pod założonymi płytami obok Figury św. Jana Nepomucena )                      

Na podkreślenie zasługuje fakt, że:

W naszej miejscowości prowadzą działalność dwie świetlice:

środowiskowa pod opieką p. Barbary Rusinek

i sportowa którą opiekuje się p. Jan Matacz

Gorąco zachęcam Wszystkich Państwa: dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się w społeczne działania w naszej Miejscowości.

Maria Kwaśnik