Pamiętajmy


IMG_4923W I kwaterze morawickiego cmentarza parafialnego widoczny jest pięknie odrestaurowany kamienny nagrobek pochodzący z 1869 roku .

Pomnik ten kryje serce Wilhelma hr Żeleńskiego, zmarłego w Dreźnie właściciela Aleksandrowic, fundatora szpitala czyli domu ubogich w Aleksandrowicach i Liszkach. Tu spoczywają także: Adelajda z Białuskich – Żeleńska żona Wilhelma Żeleńskiego, a po jego śmierci żona Erazma Skarżyńskiego, Erazm Skarżyński herbu Bończa (1806 – 1871) uczestnik powstań narodowowyzwoleńczych 1830/1831, 1846 i 1863 r. Oraz zmarłe w dzieciństwie dwie córki z małżeństwa Adelajdy i Erazma Skarżyńskich : Delfina (Delka)
i Ewa.

Kamienny nagrobek o wysokości 3 metrów postawiony jest na grobowej piwnicy. Podstawę pomnika tworzą prostokątne płyty ułożone dwustopniowo. Środkowa część nagrobka posiada kształt graniastosłupa z umieszczonymi tablicami inskrypcyjnymi. Na froncie umieszczona jest ozdobna płyta inskrypcyjna poświęcona zmarłym: Adelajdzie, Delfinie i Ewie. Tekst inskrypcji brzmi:

 

IMG_4917Najdroższej Żonie

ADELAJDZIE

Najukochańszym Dzieciom

DELCE I EWUNI

Pozostały

Mąż i Ojciec

                               Sierota

                        postawił w 1869 r.

 

Płyta boczna od północy poświęcona jest Erazmowi Bończa Skarżyńskiemu. Tekst inskrypcji:

IMG_4918
ERAZM BOŃCZA

SKARŻYŃSKI

urodzony w Pawłoszynie

r.1806 –

umarł w Aleksandrowicach

12 września 1871

                                                                                                                  Pozostała osierocona

                                                                                                                  żona prosi o westchnienie

                                                                                                            za Jego duszę

Wdzięczni Mieszkańcy Aleksandrowic pamiętają o ludziach zasłużonych dla aleksandrowickiej ziemi, regionu i kraju. Dzięki ich inicjatywie i przychylności Wójta i Rady Gminy Zabierzów, zgodzie księdza proboszcza Władysława Palmowskiego, historyczny pomnik pamięci na morawickim cmentarzu został odnowiony. Symbolem zbiorowej pamięci Aleksandrowiczan jest także nazwanie Parku im.Wilhelma hr Żeleńskiego.