Dlaczego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabierzów okłamał Radę?


Szanowni Państwo,

w reakcji na upublicznienie moich danych osobowych w piśmie podpisanym przez Wójta Elżbietę Burtan i rozesłanym mieszkańcom Aleksandrowic w dniu 21 lipca 2017 r. wniosłem skargę do Rady Gminy Zabierzów na złamanie przez Wójta ustawy o ochronie danych osobowych. Moja skarga w dniu 18 września 2017 r. była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabierzów. W protokole sporządzonym z posiedzenia i podpisanym przez przewodniczącego komisji radnego Wiesława Czajowskiego zamieszczonym na stronie UG Zabierzów komisja uznała skargę za zasadną, cytat z protokołu: „ Za zasadnością tej skargi głosowało 3 członków komisji, 2 członków było przeciwnego zdania, jeden członek komisji wstrzymał się od głosu” (link do protokołu: https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1696511).

Rada Gminy Zabierzów rozpatrywała moją skargę na sesji 27 października 2017 r. Na pytanie prowadzącego obrady o stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonej skargi przewodniczący komisji radny Wiesław Czajowski okłamał Radę Gminy stwierdzając, że w trakcie głosowania 3 radnych było za uznaniem skargi i 3 radnych było przeciw, zatem wg jego opinii skarga została przez komisję odrzucona (patrz nagranie z sesji https://www.youtube.com/watch?v=P4m1a8oDzSQ, oś czasu 3:23:00 oraz cytat z protokołu sesji ”Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał, że członkowie komisji głosowali nad uchwałą; 3 osoby za i 3 osoby przeciw”). Przekazując nieprawdziwe stanowisko Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący wpłyną tym samym na ostateczny wynik głosowania całej Rady Gminy. Trudno podejrzewać, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie znał treści protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który sam sporządzał.

Dlaczego tak postąpił?

Jestem również bardzo zdziwiony i rozczarowany stanowiskiem prawników Urzędu Gminy Zabierzów wyrażonym w protokołach z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz z sesji Rady Gminy Zabierzów w których używają argumentu, że Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan była uprawniona do upublicznienia moich danych z racji bycia przeze mnie członkiem Rady Sołeckiej Aleksandrowic chociaż sprawa, której skarga dotyczy nie wiązała się w żadnym stopniu z pełnieniem tej funkcji, a dotyczyła społecznej działalności administratora monitoringu w miejscowości w której mieszkam. Przewrotne jest w mojej ocenie twierdzenie zawarte w protokole, że cytat: „osoba prywatna, która jest zaangażowana w działalność społeczną musi sobie zdawać sprawę, staje się osobą publiczną”.

Marcin Olech

 

Suplement z dnia 16.11.2017 r. do powyższego tekstu.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów w dniu 30 października 2017 r., czyli już po sesji Rady Gminy Zabierzów ukazał się protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 23 października 2017 r, na którym komisja rozpatrywała zaproponowany przez Wójta, projekt uchwały uznający złożoną przeze mnie skargę za zasadną. W protokole przewodniczący KR Wiesław Czajowski pisze: „Projekt … uchwały związany ze skargą na wójta w zakresie opublikowania danych osobowych mieszkańca Aleksandrowic, która była uznana na poprzednim posiedzeniu za zasadną, został odrzucony 3 głosami przeciw projektowi uchwały i 3 głosami za przyjęciem uchwały”.

Bardzo ciekawa interpretacja przewodniczącego Wiesława Czajowskiego, stosunek głosów członków komisji 3 do 3 oznacza w jego ocenie odrzucenie projektu uchwały, w mojej ocenie oznacza remis czyli brak rozstrzygnięcia. Bardzo mnie dziwi również postawa niektórych radnych, którzy zasłonili sobie oczy w trakcie głosowania rozpatrując moją skargę na ewidentne złamanie przez wójta prawa z zakresie ochrony danych osobowych do którego w przygotowanym projekcie uchwały przyznała się sama wójt Elżbieta Burtan. Do tej pory byłem przekonany, że Radni wybrani do reprezentowania mieszkańców, stoją na straży przestrzegania prawa ale wydaje się, że były to tylko moje mgliste wyobrażenia na ten temat. Dziwi mnie również postawa samego wójta Elżbiety Burtan, która przed rozpatrywaniem skargi opuściła obrady Rady Gminy Zabierzów.

Marcin Olech