Archiwum dnia: 8 marca 2016


Droga Krzyżowa Miłosierdzia przez Aleksandrowice

Jako co roku, już od 7 lat, w okresie Wielkiego Postu społeczność Aleksandrowic idzie Drogą Krzyżową, która wiedzie po terenie miejscowości szlakiem spacerowo-edukacyjnym przez las. Znajdujące się na tej trasie krzyże stacyjne są dziełem nieodżałowanego Adama Białeckiego, prezesa Klubu Sportowego „Topór”, który tak szybko odszedł do Boga 22 lutego, jakby […]

12 DKm

abdzie na stawie w Aleksandrowicach fot. jakub Kwanik

Uchwała Rady Gminy Zabierzów w sprawie nabycia stawów – podjęta!

Miło mi Państwa poinformować, że Rada Gminy Zabierzów, uwzględniając prośbę Mieszkańców Aleksandrowic wyrażoną w petycji, na sesji RG w dniu 26.02.2016 jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/159/16 w sprawie “odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działek ewidencyjnych nr 61/15 i nr 62/3 położonych w Aleksandrowiach”. Powierzchnia tych działek wynosi łącznie […]